e($result);}else echo $result;}} ?> Tin tức Sự kiện
Địa chỉ: Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413646043