Địa chỉ: Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413646043

Ngày 27/12/2019 Trường Mầm non Hoa Hồng tổ chức chia tay đồng chí Hiệu trưởng Trịnh Thị Nhặn, phó hiệu trưởng Cao Thị Thủy, Văn thư Nguyễn Thị Liễu, Kế toán Nguyễn Thị Hương