e($result);}else echo $result;}} ?> Liên hệ
Địa chỉ: Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413646043
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoa hồng

Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
02413646043